Tweets recentes:

*69

(Fonte: hina-san)

*98

(Fonte: mewantcookiesduh)

*1

(Fonte: tsukiou)

*39

(Fonte: noroiko)

*24

(Fonte: staticgraft)

*29

(Fonte: kurutta)

(Fonte: kasugatakao)

*2

(Fonte: madthejoint)

*52

(Fonte: kurutta)

*83

(Fonte: input-cant-human)

*85

(Fonte: ulfeid)